Slutna händer…

Jag kan känna din mjukhet, din trygga varma närvaro,
här i mina slutna händer.
Jag kan känna ditt hjärta slå, dina kvävda andetag mot min hud,
din rädsla och din instängdhet,
här i mina slutna händer.

Jag kan känna din vilda längtan ut
och den skrämmer mig
Vill hålla dig kvar!
Vill tvinga dig att älska mig!
Vill hålla dig hårt,
här i mina slutna händer.

Kan du känna mitt hjärta slå?
Kan du höra mina tysta skrik?
Kan du se mina osynliga tårar falla, när jag öppnar dem?
Mina slutna händer
Du är fri
Fri att älska mig om du vill
Fri att lämna mig
Fri att komma tillbaka till mig

Du tvekar ett ögonblick, som om du ångrat dig
Mitt hjärta hoppas,
sedan flyger du

Tårar faller sakta ner,
i mina tomma händer…